Zanzibar - banner

Vlajka Tanzanie

Tanzanie je země na východním pobřeží střední Afriky, vznikla sloučením dvou původně nezávislých států Tanganiky, ležící u stejnojmenného jezera, a Zanzibaru. Na severovýchodě s ní sousedí Keňa, na severu Uganda, na severozápadě Rwanda a Burundi, na západě Kongo, na jihozápadě Zambie a Malawi a na jihu Mosambik.

V letech 1885-1919 bylo území německou kolonií pod názvem Německá východní Afrika. Dřívější oficiální anglický název země byl United Republic of Tanganyika and Zanzibar. Ten se později změnil na United Republic of Tanzania. Název Tanzanie je odvozen z názvů obou zakladatelských států. Ty se sloučily v šedesátých letech po získání samostatnosti od Velké Británie.

Originální název ve svahilštině je Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Zanzibar je souhrnný název pro 2 ostrovy při východoafrickém pobřeží – jižní ostrov Zanzibar (svahilsky Unguja) a severní ostrov Pemba. Název se případně může vztahovat pouze k ostrovu Unguja. Ostrov Unguja je velký 1 658 km², ostrov Pemba 984 km². V roce 2002 žilo na ostrovech 981 754 lidí. Hlavní město a zároveň kulturní a ekonomické centrum je Zanzibar. Hlavní ekonomická aktivita státu je pěstování palmy Raffia a koření (hřebíček, skořice, muškátový oříšek a pepř), v poslední době se velmi rychle rozvíjí turismus.

Obyvatelstvo

Obyvatelé se člení do mnoha kmenů, z nichž jsou nejpočetnější Svahilci, Sukumové a Ňamweziové. Jako ve většině afrických zemí žije většina obyvatel na venkově. Gramotných je 67 % obyvatelstva. Tanzanci vyznávají křesťanství (Tanganika) a islám (na Zanzibaru až 97 % lidí). Úředními jazyky jsou angličtina a svahilština. Na Zanzibaru se narodil také zpěvák Freddie Mercury.

Náboženství

Na pobřeží Tanzanie obyvatelé vyznávají islám již od 8. století. Muslimky nedbají na zahalení, nosí jenom šátek, který nechává zcela odkrytý obličej. Muži nosí typické muslimské hábity nebo normální oblečení. Asi jedna třetina obyvatel vyznává křesťanství. Obyvatelé jsou hluboce věřící a pravidelně navštěvují nedělní mše. Muslimové a křesťané se navzájem respektují. Krajina povoluje i smíšená manželství.

UNESCO

Mezi světové dědictví UNESCO patří chráněné území Ngorongoro, které bylo zapsáno na seznam v roce 1979. Nedaleko se nachází rokle Olduvai, kde byly nalezeny kosterní zbytky jednoho z nejstarších předchůdců člověka. V roce 1981 bylo na seznam zapsáno 1,5 milionu hektarů savany národního parku Serengeti. Nachází se tu přírodní divadlo, kde je možné pozorovat pravidelnou migraci velkých stádzeber, pakoňů a antilop. V rezervaci Selous, která byla zapsána do UNESCA v roce 1982, žije řada ohrožených zvířat. Národní park Kilimandžáro byl zapsán do světového dědictví v roce 1987. Nachází se v něm nejvyšší hora Afriky Kilimandžáro s výškou 5 895 m n. m. Kamenné město Zanzibar patří mezi člověkem vytvořené památky. Budovy mají prvky africké a arabské kultury a proto v roce 2000 bylo město zapsáno do UNESCA. Prvky připomínají dobu, kdy na ostrově sídlili obchodníci s otroky. Dalším světovým dědictvím, které bylo zapsáno v roce 2006, je Kondoa, kde byly nalezeny skalní malby.

Elektřina

230V / 50Hz. České zástrčky se dají použít v některých místech, jinak je potřeba adaptér na britskou normu.

Podnebí

Podnebí je ovlivňováno monzuny. V létě ovlivňuje podnebí severozápadní monzun a v zimě jihovýchodní pasát. Vzhledem k velikosti země je možno rozlišit 4 typy chodu počasí. Přesto ve všech hlavní období dešťů připadá na měsíc březen až květen. Denní maxima jsou v našich teplejších oblastech kolem 30°C (Zanzibar), během safari se teploty pohybují v průměru kolem 25 °C, v noci teploty klesnou v průměru na 17°C (na hraně kráteru Ngorongoro ve výšce přes 2 000 m.n.n. může být pokles teploty i výrazně vyšší). Zanzibar je klasickým příkladem tropů, teploty přes den se pohybují kolem 30°C, přes noc výrazněji neklesají. Typická je i vysoká vzdušná vlhkost až kolem 75%.

Měna

1 tanzanský šilink (TZS) = 100 centů ... aktuální kurz (leden 2014) : 100 TZS = 1,40 Kč

Zdroj informací : 
cs.wikipedia.org/wiki/Tanzanie , www.livingstone.cz/prakticke-informace/informace-o-zemich/afrika/tanzanie/