Hawaii - banner

vlajka-havaj

Havaj (anglicky Hawaii [həˈwaɪ.iː], havajsky/havajská angličtina Hawaiʻi; historický název Sandwichovy ostrovy), je 50. spolkový stát USA rozkládající se v Tichém oceánu na Havajských ostrovech. Metropolí státu je Honolulu. V rámci samotných Spojených států amerických jde o jediný čistě ostrovní stát a zároveň i nejjižnější stát celé unie, navíc dislokovaný relativně dost daleko od americké pevniny.

Historie

Poprvé byly Havajské ostrovy obydleny nejpozději zhruba okolo roku 1000 Polynésany, patrně ze souostroví Markézy (někteří antropologové věří, že se tak mohlo stát již okolo roku 300, tento náhled však není dostatečně podložen). Až do konce 18. století žili obyvatelé Havaje v izolované kastovní společnosti vedené náčelníky a šamany. Řídili se nábožensko-společenským systémem různých tabu celkově nazývaným kapu. V roce 1778ostrovy objevil pro evropskou civilizaci James Cook.

Během návštěvy Jamese Cooka na Havaji, abdikoval náčelník Havajských ostrovů. Během mocenských bojů o uvolněné místo byl James Cook zabit. V následujícím období v letech1780 až 1795 se v průběhu několika bitev podařilo ovládnout ostrovy náčelníkovi Kamehamehaovi.

Havajské království

Po ovládnutí ostrovů a násilném připojení ostrova Kauai v roce 1810 sjednotil všechny ostrovy v Havajské království a sebe prohlásil králem Kamehamehou I. (označovaným také jako Král Kamehameha velký – anglicky King Kamehameha the Great).

Roku 1872 zemřel jeho potomek Kamehemeha V. a Havajská vláda zvolí Lunalila, který zemřel dva roky nato. V roce 1874 tedy proběhnou další volby, ve kterých je 45člennou komisí zvolen Kalākaua. S touto volbou nesouhlasí domorodí obyvatelé Havaje, kteří se obávají, že Kalākaua je zastánce zájmů amerických plantážníků. Kalākaua v královském úřadu překvapuje a po celou dobu zastává postoje, kterými tvrdě hájí Havajskou nezávislost a zájmy chudých domorodců. Mezi lety 1881 a 1883 vyráží jako první hlava státu v historii na cestu kolem světa, aby zvýšil prestiž a povědomí o Havajské státnosti během té doby předá trůn své sestře Liliuokalani, která zakáže imigraci Číňanů, kteří do země rozšířili neštovice, čímž ještě více rozčeří vztahy s americkými plantážníky, kteří Číňany zaměstnávají. Po svém návratu se Kalākaua střetne s německým kancléřem Bismarckem, když se snaží vytvořit unii se Samoou, o jejíž kolonizaci se Německo tou dobou pokouší. Dále je Kalākaua v roce 1887 násilím donucen přijmout ústavu, která omezuje jeho pravomoci. V zemi dochází k povstání na jeho podporu, které vyčerpaný Kalākaua už může jen sledovat. V roce 1891 umírá. Krátce předtím pronese slavnou větu "Vyřiďte mému lidu, že jsem se snažil." V roce 1890 zruší USA clo na cukr všem státům, což přivodí Havaji, která dříve měla monopol, a především zdejším plantážníkům ekonomické potíže. Havajská liga vedená plantážníky poté žádá USA o intervenci za účelem svržení královny Liliuokalani. V roce 1892 na území Havaje skutečně vstupují americké jednotky. V lednu 1893 se Liliuokalani vzdává trůnu po dobytí jejího paláce. Havajská liga vyhlásí revoluční republiku a žádá USA o anexi svého území, stane se tak v roce 1898 na základě Newlandsovy rezoluce.

Geografie

Hawaii je největší ostrov v Havajském souostroví. Byl vytvořen splynutím dvou velkých vulkánů – Mauna Kea (4200 m) a Mauna Loa (4160 m). Se svým úpatím, které spočívá na mořském dnu 5500 m pod hladinou moře, je Mauna Kea nejvyšší horou světa; výškový rozdíl mezi základnou a vrcholem je větší než výška Mount Everestu nad mořskou hladinou. Mauna Kea je sopka v období klidu, snad vyhaslá. Naproti tomu Mauna Loa je jednou z nejčinnějších sopek na světě. Její nejaktivnější sopouch, Kilauea, se nachází na jihovýchodním svahu. Obvod vnějšího okraje kaldery Kilauea dosahuje 13 km.

 

Zdroj informací : http://cs.wikipedia.org/wiki/Havaj

 


Zvětšit mapu